ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

 การตั้งท้องในสุนัข
  KIKI
โพสต์ Jul 2 2012, 12:45 PM
โพสต์ #1

Advanced Member
***

กลุ่ม : Beagle'STAFF
โพสต์ : 250
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-December 10
จาก : รามา II
หมายเลขสมาชิก : 81. ลักษณะของสุนัข

สุนัขตัวผู้

สุนัขตัวผู้จะโตเป็นหนุ่มเมื่ออายุได้ 6 เดือน หรือเมื่ออัณฑะสุนัขลงถุงแล้ว ก็สามารถผสมพันธุ์ได้
แต่สุนัขจะสมบูรณ์ เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน ถ้าผู้เลี้ยงไม่ต้องการให้สุนัขผสมพันธุ์ ก็ควรจะ
ทำหมันเสีย สำหรับสุนัขที่ไม่ทำหมัน มักจะมีนิสัยก้าวร้าว ชอบกัดกัน วิ่งไล่รถมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศ เช่น ชอบขี่ขาคน หรือขึ้นขี่เด็ก ๆ เห่าหอน เป็นต้น

สุนัขตัวเมีย

สุนัขจะเข้าสู่ระยะเป็นสาวและเริ่มเป็นสัดครั้งแรกเมื่ออายุแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของพันธุ์
และการจัดการ แต่โดยเฉลี่ยจะมีสัดครั้งแรกประมาณ 6-24 เดือนหรือมากกว่า สุนัขเป็นสัดเฉลี่ย
ปีละ 2 ครั้ง

2. วงจรการเป็นสัดของสุนัข

วงจรการเป็นสัดของสุนัข สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ

1. ระยะก่อนสัด (PRO-OESTRUS) ระยะนี้โดยเฉลี่ยใช้เวลา 9 วัน อาการที่บ่งบอก ได้แก่ ปาก
ช่องคลอดเริ่มบวมขึ้น มีน้ำเมือกใสข้นไหลออกมา บางทีอาจไม่พบเมือกเพราะแม่สุนัขกินหมด สุนัข
ถ่ายปัสสาวะบ่อย แต่มีน้ำปัสสาวะน้อยและมีการปล่อยสาร PHEROMONES ดังนั้น จะเริ่มพบว่ามี
สุนัขเพศผู้มาติดพัน

2. ระยะสัด (OESTRUS) เป็นระยะที่นับจากการที่สุนัขตัวเมียยืนนิ่งยอมให้ตัวผู้ผสม จนถึงระยะที่
ตัวเมียไม่ยอมให้ตัวผู้ผสม โดยเฉลี่ยใช้เวลา 9 วัน เป็นระยะที่มีการตกไข่มากจากรังไข่ ดังนั้น ผู้เลี้ยง
จะต้องเช็คระยะนี้ให้ถูกต้องแม่นยำเพื่อการ เพาะพันธุ์ลูกสุนัข

3. ระยะหลังสัด (METOESTRUS) ระยะนี้ใช้เวลา 90 วัน ท้องเทียมมักเกิดในช่วงดังกล่าว

4. ระยะพัก (ANOESTRUS) เป็นระยะที่รังไข่หยุดกิจกรรม จากระยะหลังสัดถึงระยะพักเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 4-6 เดือน การที่ผู้เลี้ยงสุนัขเข้าใจวงจรการเป็นสัดของสุนัข จะช่วยให้ผู้เลี้ยงประสบความสำเร็จ
ในการเพาะพันธุ์ได้ง่ายขึ้น


3. การตั้งท้อง

สุนัขมีระยะเวลาการตั้งท้องประมาณ 55-64 วัน และจะสามารถตรวจได้เมื่อตั้งท้อง 4-6 อาทิตย์ โดยการ
คลำตรวจหรือการเอ๊กซเรย์ในวันที่ 45 ของการตั้งท้อง หรืออาจสังเกตจากอวัยวะเพศ

การดูแลสัตว์ในช่วงท้อง มีตั้งแต่การให้อาหาร โดยในช่วงเดือนแรกของการตั้งท้องผู้เลี้ยงควรให้ปริมาณ
ปกติเมื่อท้องได้ 5 สัปดาห์ ปรับปริมาณอาหารที่ให้พลังงานเพิ่มอีก โดยเฉพาะตับ ไข่ นม หรืออาหารที่มี
โปรตีนในช่วงท้ายของการตั้งท้องและช่ว งให้นม เพราะลูกจะได้รับอาหารที่แม่สะสมไว้ แม่หมาจะมี
น้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนหลัง เมื่อน้ำหนักเพิ่มควรให้ปริมาณอาหารเพิ่มด้วย เน้นพวกโปรตีน ในสุนัข
พันธุ์เล็กที่กินอาหารน้อยอยู่แล้ว ควรเพิ่มปริมาณอาหารที่มีไขมันปน เพื่อจะได้รับพลังงานด้วย
อย่าให้อาหารมากเกินไป เพราะถ้าสุนัขอ้วนแล้วจะทำให้คลอดลำบาก ควรให้แม่สุนัขออกกำลังกาย
พอสมควร เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การให้เดินออกกำลังกายก็เพียงพอแล้ว

การถ่ายพยาธิในแม่พันธุ์ ควรจะถ่ายพยาธิปีละ 3-4 ครั้ง รวมทั้งช่วงกลางของการตั้งท้อง โดยถ่าย
ให้ครอบคลุมพยาธิทุกชนิด

[b]ภาวะท้องเทียม[/b]

ภาวะท้องเทียมจะเหมือนกับการตั้งท้อง คือ หลังจากผสมพันธุ์ประมาณ 5-6 สัปดาห์ แม่สุนัขจะมี
น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ไม่ท้อง ภาวะท้องเทียมนี้อาจเกิดได้ในสุนัขที่เคยตั้งท้องปกติ ภาวะนี้อาจโน้มนำ
ให้เกิดปัญหามดลูกอักเสบและมะเร็งเต้านมได้ วิธีแก้ไขก็ด้วยการฉีดฮอร์โมนเพื่อให้น้ำนมหยุดไหล
และทางที่ดีที่สุดคือ การทำหมัน

4. ความผิดปกติหลังการคลอด

มักจะไม่เกิดกับสุนัขที่เจ้าของให้อาหารอย่างถูกต้อง และเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี ปัญหาที่มักพบหลังคลอด
ได้แก่ รกค้างมดลูก เข้าอู่ไม่สมบูรณ์ มดลูกอักเสบ ไม่มีน้ำนม เต้านมอักเสบ และอาการชักเนื่องจาก
ขาดแคลเซียม

รกค้าง (RETAINED PLACENTA)

ในกรณีสงสัยว่ารกค้าง จะสังเกตได้จากมีน้ำสีเขียวเข้มจนถึงคล้ำไหลออกมาจาก ช่องคลอดต่อเนื่องเกิน
12 ชั่วโมง ถ้าคลำท้องจะพบว่ามดลูกมีขนาดใหญ่เป็นลูกคลื่น อาการรกค้างพบในแม่สุนัขที่คลอดลูกนาน
กว่าปกติ และสุนัขพันธุ์เล็ก (TOY BREED) ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากรกค้าง ผู้เลี้ยงควรจะนับ
รก เวลาทำคลอดด้วยและเมื่อพบว่ามีรก ค้างเกิดขึ้น ควรรีบพาสุนัขไปพบสัตว์แพทย์โดยเร็วที่สุด

มดลูกอักเสบ (METRITIS)

ปัญหานี้มักเกิดในสัปดาห์แรก ภายหลังการคลอดหรือแท้งลูก ทั้งนี้ เพราะมีการติดเชื้อเข้าไปในมดลูก
ปัจจัยที่ทำให้เกิดมดลูกอักเสบ ได้แก่


  • ลูกหรือรกค้างอยู่ในมดลูก
  • การเอาเครื่องมือที่สกปรก สอดเข้าไปในช่องคลอด ในเวลาทำคลอด
  • สิ่งแวดล้อมขณะทำคลอดสกปรก
  • กล้ามเนื้อมดลูกเปื่อย

ปัญหาที่เกี่ยวกับการให้นม

การให้นมลูกของแม่สุนัขขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ พันธุกรรม สุขภาพปัจจุบัน โปรแกรมการ
ให้อาหาร ปัญหาเรื่องการให้นม ประกอบด้วย ภาวะไม่มีน้ำนม เต้านมบวมน้ำ เต้านมอักเสบ เพราะฉะนั้น
การคัดเลือกประวัติแม่สุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง การให้อาหารที่สมดุลย์ จะช่วยลดปัญหาภาวะไม่มีน้ำนมได้

ภาวะไม่มีน้ำนมนั้น เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงภาวะความผิดปกติของการให้นมของแ ม่สุนัข สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ความผิดปกติของฮอร์โมน หรือความผิดปกติของต่อมน้ำนม ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำนม ผู้เลี้ยง
ควรจะรีบพาสุนัขไปพบสัตว์แพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง เพราะภาวะผิดปกติเช่นนี้
จะไม่เพียงแต่จะมีผลกับแม่สุนัขเท่านั้น หากยังส่งผลต่อลูกสุนัขอีกด้วย

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
คำตอบ
  dumptop
โพสต์ Sep 28 2012, 09:58 AM
โพสต์ #2

Advanced Member
***

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 118
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-May 12
หมายเลขสมาชิก : 2,932ขอบคุณมากคะgclub sbobet M3Bet livescore holiday palace gclub คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
คาสิโนออนไลน์ sbobet gclub
Go to the top of the page
 
+Quote Post

โพสต์ในหัวข้อนี้


Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 

eXTReMe Tracker
ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 25th February 2020 - 10:43 AM
Beagle Gang - License by Beagle Gang
counter on tumblr